18. Отговорност на Екс.-административна,наказателна.