10. Назначаване на допълнителна и повторна съдебна експертиза.