1. Общи принципи на международните отношения. Основания за установяването на дипломатически и консулски отношения.