9. Недееспособност и невменяемост на лицата при заболявания.