8. Правен континюитет на Източната римска империя.