6. Понятие за професионална етика в медицинската професия.