38. Промяна на страните на облигационното отношение.