29. Защита на правото на собственост. Акции. Други правни средства.