25. Международни договори, сключени с трети страни