24. Понятие за вещно право. Класификация на вещите по римското право.