2. Нормативна основа на устройството на територията. Органи по териториалното устройство.