19. Здравно осигуряване – правна уредба, Национален Рамков Договор, договори на изпълнители със здравна каса, права и задължения на здравноосигурените лица, отговорност на изпълнителите.