18. Клинични изпитвания на лекарства върху хора. Участие в медицински изпитвания.