15. Европейски парламент. Избиране и компетентност