10. Сключване, унищожаване и разтрогване на брака при заболявания.