1. Обща характеристика на данъчното право. Предмет и метод на правно регулиране.