8. Застрояване на земеделските земи без промяна на предназначението им