7. Права на добросъвестния подобрител. Права на обикновения подобрител.