6. Съдържание и граници на правото на собственост върху земеделски земи. Ограничения на собствеността