5. Прекратяване на застрахователните отношения. Ликвидация (Л)