3. Престъпленеито като предмет на изследване от криминалистиката