39. Видове ипотеки. Учредяване, изменение и погасяване.