37. Обезщетяване при отчуждаване. Обезщетяване при отпадане на отчуждаването.