31. Упражняване правата на длъжника от кредиторите му.