2. Договор – понятие, същност, значение и видове. Едностранни сделки.