28. Съдържание на авторското право - имуществени права. Характеристика. Право на възнаграждение за всеки вид използване.