26. Придобиване на държавни и общински имоти по реда на ЗПСК.