24. Неустойка – понятие, функции и видове. Задатък.