23. Произведения на науката, литературата и изкуството като обекти на авторското право.