16. Прекратяване на договора за аренда. Последици то прекратяването