15. Възражение за неизпълнен договор. Право на задържане.