14. Време и място на изпълнението. Доказване. Прихващане на изпълнението.